مناقصه بروزرسانی GIS و تولید اطلاعات شرکت توزیع برق کرمانشاه شرکت توزیع برق
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت توزیع برق

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۷۰۰۵۰۰۰۰۸۹
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۰۵۹۶۱۵۶۴۸۰
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه بروزرسانی GIS و تولید اطلاعات شرکت توزیع برق کرمانشاه از محل اعتبارات داخلی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : بروزرسانی GIS و تولید اطلاعات شرکت توزیع برق کرمانشاه از محل اعتبارات داخلی
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بروزرسانی GIS و تولید اطلاعات شرکت توزیع برق کرمانشاه شرکت توزیع برق مناقصه بروزرسانی GIS و تولید اطلاعات شرکت توزیع برق کرمانشاه شرکت توزیع برق
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن