مناقصه کار عکسی (عملیات زمینی)، مثلث¬بندی و محاسبات (تعیین المان¬های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۳۱۳۱۰۰۰۰۳۴
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۰۵۹۶۱۵۶۶۳۸
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه کار عکسی (عملیات زمینی)، مثلث¬بندی و محاسبات (تعیین المان¬های توجیه خارجی) تهیه DEM و تولید ارتوفتو می¬باشد. در این پروژه با توجه به اینکه قبلا حدود یک سوم کار تولید ارتوفتو از عکسهای دهه ۱۳۴۰ انجام شده و در سازمان نقشه برداری کشور موجود می باشد تهیه ارتوفتو از مناطق مورد نظر با توجه به ارتوفتوهای انجام شده صورت پذیرد. اقدامات ذیل حسب اولویت تعیین شده مطابق روش تهیه ارتوفتو انجام خواهد شد.
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه کار عکسی (عملیات زمینی)، مثلث¬بندی و محاسبات (تعیین المان¬های سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمناقصه کار عکسی (عملیات زمینی)، مثلث¬بندی و محاسبات (تعیین المان¬های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن