مناقصه خرید کاغذ آ4 ادارای اداره کل امور مالیاتی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل امور مالیاتی

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۱۲۱۶۰۰۰۰۰۷
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۰۹۹۶۱۵۷۶۰۴
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کاغذ آ۴ ادارای
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ضمانت نامه ( پاکت الف ) باید قبل از بازگشایی مناقصه تحویل اداره کل اداره تدارکات گردد. تمامی پاکات باید با توکن در سامانه امضا گردند.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید کاغذ آ4 ادارای اداره کل امور مالیاتیمناقصه خرید کاغذ آ4 ادارای اداره کل امور مالیاتی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن