مناقصه P/F ROLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON national iranian south oilfields company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۹۶۸۰۰۳۷-۳۱-۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۰۹۶۶۲
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه P/F ROLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON MK ۱۵۳۳-۳۴-۷۶G
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۳۴۵۵ تلفن ۰۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه P/F ROLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON national iranian south oilfields companyمناقصه P/F ROLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON national iranian south oilfields company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن