مناقصه intends to purchase the following goods P/F ROLLS -ROYCE Nation Iranian South oil company (NISOC)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه Nation Iranian South oil company (NISOC)

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۰۹۶۶۷
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه intends to purchase the following goods P/F ROLLS -ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON MK .۱۵۳۳-۳۴-۷۶G/۱۰۱G
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه intends to purchase the following goods
P/F  ROLLS -ROYCE Nation Iranian South oil company (NISOC)مناقصه intends to purchase the following goods
P/F  ROLLS -ROYCE Nation Iranian South oil company (NISOC)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن