استعلام فرم کاربن لس دورو چاپ نسخه اول با پاکت مرکز بهداشت جنوب تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مرکز بهداشت جنوب تهران

شماره آگهی ۱۱۹۹۰۳۰۶۱۸۰۰۰۲۴۰
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۰۱۱۹۹۰۳۰۶۱۸۰۰۰۲۴۰
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام فرم کاربن لس دورو چاپ نسخه اول با پاکت لام۱۴۰۰۰ عدد-فرم کاربن لس دوروچاپ نسخه اول با پاکت لام ۱۰۰۰۰ عدد
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹-۱۲-۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام فرم کاربن لس دورو چاپ نسخه اول با پاکت مرکز بهداشت جنوب تهراناستعلام فرم کاربن لس دورو چاپ نسخه اول با پاکت مرکز بهداشت جنوب تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن