مناقصه انجام عملیات یدک کشی در هنگام هدایت ، اداره کل بنادر و دریانوردی شهرستان آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل بنادر و دریانوردی شهرستان آبادان

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۱۳۹۶۰۰۰۰۲۹
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۰۹۶۱۵۷۷۳۳
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات یدک کشی در هنگام هدایت ، پهلو گیری ،جداسازی از اسکله ، شرکت در عملیات جابجایی و هدایت بارج ها و شناورهای فاقد نیرو محرکه ، شرکت در عملیات تجسس و نجات ، اطفا حریق و سایر عملیات تخصصی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مناقصه گران بايد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بر اساس جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۶) آیین نامه تضمین در معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ مصوب هئیت محترم وزیران تهیه و ضمن بارگزاری تصویر ضمانت نامه در پاک الف در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل ضمانت را تا قبل از پایان مهلت ارسال پیشنهاد قیمت به دبیرخانه مرکزی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان تسلیم نمایند .
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه  انجام عملیات یدک کشی در هنگام هدایت ، اداره کل بنادر و دریانوردی شهرستان آبادانمناقصه  انجام عملیات یدک کشی در هنگام هدایت ، اداره کل بنادر و دریانوردی شهرستان آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن