استعلام چاپ فرمA5تکرو65000برگ-A4تکرو65000برگ-A4پشت و رو1000برگ-A4رنگی30000برگ-A4رنگی دو رو5000برگ اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

شماره آگهی ۱۱۹۹۰۰۳۰۱۸۰۰۰۳۰۹
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۰۱۱۹۹۰۰۳۰۱۸۰۰۰۳۰۹
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام چاپ فرمA۵تکرو۶۵۰۰۰برگ-A۴تکرو۶۵۰۰۰برگ-A۴پشت و رو۱۰۰۰برگ-A۴رنگی۳۰۰۰۰برگ-A۴رنگی دو رو۵۰۰۰برگ
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹-۱۲-۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام چاپ فرمA5تکرو65000برگ-A4تکرو65000برگ-A4پشت و رو1000برگ-A4رنگی30000برگ-A4رنگی دو رو5000برگ اداره کل پزشکی قانونی استان تهراناستعلام چاپ فرمA5تکرو65000برگ-A4تکرو65000برگ-A4پشت و رو1000برگ-A4رنگی30000برگ-A4رنگی دو رو5000برگ اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن