مناقصه خرید 300 تن زیرشانه کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندران

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۹۰۳۰۰۰۰۰۱۶
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۰۹۶۱۵۷۲۴۸
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۳۰۰ تن زیرشانه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تحویل اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در پاکت الف به نشانی دستگاه مناقصه گزار در موعد مقرر در اسناد مناقصه الزامی میباشد.تضمین در وجه کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار بانک مرکزی باشد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید 300 تن زیرشانه کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندرانمناقصه خرید 300 تن زیرشانه کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن