مناقصه تامین نیروی خدمات اداری و نیروی آتش نشانی ـ شهرداری پاکدشت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری پاکدشت

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۰۶۴۳
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی خدمات اداری و نیروی آتش نشانی ـ با اعتبار ۲۶۲.۷۰۲.۲۲۹.۲۴۰ ریال و سپرده ۱۳.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهرـ با اعتبار ۱۳۳.۱۱۸.۶۰۵.۲۰۰ ریال و سپرده ۶.۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ریال --- انجام عملیات خدمات شهری (تنظیف، رفت و روب منطقه یک) ـ با اعتبار ۱۴۸.۱۷۶.۹۵۶.۳۷۶ ریال و سپرده ۷.۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰ریال --- انجام عملیات خدمات شهری (تنظیف، رفت و روب منطقه دو) ـ با اعتبار ۱۳۳.۳۲۵.۷۱۲.۳۶۰ ریال و سپرده ۶.۶۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- نجام عملیات خدمات شهری (تنظیف، رفت و روب منطقه سه) ـ با اعتبار ۸۱.۲۳۶.۴۹۶.۵۲۸ ریال و سپرده ۴.۰۶۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- خرید انواع المان های شهری (نوری حجمی فلزی و غیره) با نگاهی بر معماری اسلامی ایرانی درخور شعانر اسلامی جهت نصب در محور بلوار امام رضا و سایر بلوارهای سطح شهر پاکدشت - نوبت سوم ـ با اعتبار ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- خرید آسفالت ماشینی توپکا و بیندر جهت روکش خیابان ها و معابر سطح شهر و مناطق سه گانه - نوبت سوم ـ با اعتبار ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- انجام پخش آسفالت ماشینی شامل زیرسازی، آماده سازی،کوبیدن بستر، قیرپاشی، کوبیدن آسفالت با ماشین آلات - نوبت سوم ـ با اعتبار ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سپرده ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : شرکت های دارای رتبه بندی یا گواهی فعالیت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری پاکدشت واقع در ساختمان مرکزی شهردای
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.SHAHR-PAKDASHT.IR وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین نیروی خدمات اداری و نیروی آتش نشانی ـ شهرداری پاکدشتمناقصه تامین نیروی خدمات اداری و نیروی آتش نشانی ـ شهرداری پاکدشت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن