مناقصه عملیات اجرایی مربوط به تهیه نقشه های اجرایی و شرکت عمران شهر جدید سهند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت عمران شهر جدید سهند

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۱۳۸۴۰۰۰۱۲۳
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۱۹۶۱۵۸۲۰۴
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی مربوط به تهیه نقشه های اجرایی و احداث ۲۰۵ واحد آپارتمان مسکونی پروژه طرح اقدام ملی مسکن در قطعه ۱۴۱۰AB۲ فاز۴ شهر جدید سهند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱,۵۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۲۱,۲۱۰,۵۷۴,۵۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مناقصه گران اصل ضمانت نامه را که به نفع مناقصه گزار تهیه نموده اند ،پس از بارگذاری در سامانه ستاد، بایستی در پاکتی با عنوان پاکت "الف" بصورت لاک و مهر و امضاشده به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید سهند به آدرس و مهلت مقرر مندرج در اسناد تحویل نمایند
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرایی مربوط به تهیه نقشه های اجرایی و شرکت عمران شهر جدید سهندمناقصه عملیات اجرایی مربوط به تهیه نقشه های اجرایی و شرکت عمران شهر جدید سهند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن