مناقصه شناسایی سرمایه گذار تکمیل مدیریت و راهبری بندر نخل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۱۴۸۷
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه شناسایی سرمایه گذار تکمیل مدیریت و راهبری بندر نخل ناخدا (واقع در شهر بندرعباس)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰ روز ازتاریخ انتشار این آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : امور اقتصادی و منطقه ویژه بندرشهید رجایی
۰۷۶۳۳۵۱۴۰۲۹-۰۷۶۳۲۱۲۳۳۷۴ تلفن ۰۷۶۳۳۵۱۴۰۲۹-۰۷۶۳۲۱۲۳۳۷۴ فکس
- ایمیل http://shahidrajaeeport.pmo.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شناسایی سرمایه گذار تکمیل مدیریت و راهبری بندر نخل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانمناقصه شناسایی سرمایه گذار تکمیل مدیریت و راهبری بندر نخل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن