مناقصه P/F "ROLLS -ROYCE" INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON MK.1533-34-76G/101G national iranian south oilfields company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۹۶۸۰۰۳۳-۳۱-۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۲۲۳۰
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه P/F "ROLLS -ROYCE" INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON MK.۱۵۳۳-۳۴-۷۶G/۱۰۱G REF. ROLLS - ROYCE LTD
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۳۴۵۵ تلفن ۰۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه P/F
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن