مناقصه واگذاری مدیریت بهره برداری تعداد 34 دستگاه اتوبوس ملکی سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری زنجان

شماره آگهی ۶۱-۹۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۲۳۵۵
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مدیریت بهره برداری تعداد ۳۴ دستگاه اتوبوس ملکی تحت مالکیت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری جهت مدیریت جابجایی مسافر در خطوط سطح شهر و انجام سرویس های دربستی محوله تحت نظارت سازمان
شرایط : پروانه فعالیت در زمینه حمل و نقل مسافر درون شهری - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مدیریت بهره برداری تعداد 34 دستگاه اتوبوس ملکی سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری زنجانمناقصه واگذاری مدیریت بهره برداری تعداد 34 دستگاه اتوبوس ملکی سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن