مناقصه P/F POLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON national iranian sluth oilfields company intends
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian sluth oilfields company intends

شماره آگهی ۹۶۸۰۰۳۶-۳۱-۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۲۴۰۴
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه P/F POLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON MK. ۱۵۳۳-۳۴-۷۶G/۱۰۱G REF.ROLLS - ROYCE LTD
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۳۴۵۵ تلفن ۰۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه P/F POLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON national iranian sluth oilfields company intendsمناقصه P/F POLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON national iranian sluth oilfields company intends
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن