مناقصه شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه شماره شرکت پالایش نفت آبادان استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت پالایش نفت آبادان استان خوزستان

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۹۲۱۷۹۰۰۰۲۳۰
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۳۹۶۱۵۵۸۲۷
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه شماره ۹۹/۵۷را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مدارک بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۰ / سپرده شركت در مناقصه ۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ضمانتنامه شرکت در مناقصه باید حداقل به مدت ۹۰ روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد. ضمناً شماره حساب ۹۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۲۴۶۰۶۳۷۸۷۰۰ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده (بودجه شرکتهای دولتی) شرکت پالایش نفت آبادان جهت واریز نقدی تضمین شرکت در مناقصه ، مفتوح می باشد. مضافاً اینکه ضمانتنامه های صادره از پست بانک ایران نیز مورد قبول نمی باشد. ضمناً جهت اخذ ضمانتنامه بانکی، صفحه مربوطه را چاپ و به بانک مورد نظر ارائه گردد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه شماره شرکت پالایش نفت آبادان استان خوزستانمناقصه شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه شماره شرکت پالایش نفت آبادان استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن