استعلام انجام 17 مورد تعمیرات ماشین زیرکوب 3169 به شرح اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شماره آگهی ۱۱۹۹۰۰۱۵۳۲۰۰۰۰۹۰
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۳۱۱۹۹۰۰۱۵۳۲۰۰۰۰۹۰
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام انجام ۱۷ مورد تعمیرات ماشین زیرکوب ۳۱۶۹ به شرح خدمات پیوست
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹-۱۲-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام انجام 17 مورد تعمیرات ماشین زیرکوب 3169 به شرح اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایراناستعلام انجام 17 مورد تعمیرات ماشین زیرکوب 3169 به شرح اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن