استعلام تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی مناقصه گران می شرکت گاز استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام شرکت گاز استان قزوین

شماره آگهی ۱۱۹۹۰۹۱۳۳۵۰۰۰۱۴۷
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۳۱۱۹۹۰۹۱۳۳۵۰۰۰۱۴۷
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : استعلام تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی مناقصه گران می بایست طبق راهنما (پیوست) اقدام و مدارک و مستندات را بارگزاری نمایند
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی  مناقصه گران می شرکت گاز استان قزویناستعلام تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی  مناقصه گران می شرکت گاز استان قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن