مناقصه اجرای شبکه فاضلاب محله های باقیمانده شهرک سفیر امید آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

شماره آگهی ۲۲۱/۹۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۳۵۱۱
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه فاضلاب محله های باقیمانده شهرک سفیر امید ـ اسلامشهر ـ انتهای مارالان و مناطق متفرقه تبریز قطعه ۹۹-B با برآورد ۱۰۰,۰۲۴,۹۶۱,۷۴۰
شرایط : رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰۱۲۱۴۸۰۸۷
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
- تلفن - فکس
- ایمیل www.abfaazarbaijan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای شبکه فاضلاب محله های باقیمانده شهرک سفیر امید آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیمناقصه اجرای شبکه فاضلاب محله های باقیمانده شهرک سفیر امید آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن