مناقصه پروژه اصلاح سیستم اعلان حریق کلید خانه های برق شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۰۰۹۰/۹۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۳۷۰۵
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه اصلاح سیستم اعلان حریق کلید خانه های برق کارخانه های فراز آوری NGL۳۰۰ تراکم ۳ و ۵ و ولهد ۱ و ۳ آغاجاری با برآورد ۷,۲۳۴,۰۵۴,۳۲۵
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی توکن - رتبه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه و ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال از طریق درگاه سایت ستاد ایران / سپرده شركت در مناقصه ۳۶۱.۷۰۳.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب IR۱۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۹۱۰۶۳۷۷۰۶۱ تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران - دفتر کمیسیون مناقصات در امیدیه محوطه غیرصنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری - ساختمان ۳۰۰ - اتاق ۳۰۶
۰۶۱۵۲۶۲۷۷۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir www.shana.ir WWW.NISOC.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه اصلاح سیستم اعلان حریق کلید خانه های برق شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاریمناقصه پروژه اصلاح سیستم اعلان حریق کلید خانه های برق شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن