مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد تجهيزات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۳۰۶۶۰۰۰۰۱۸
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۴۹۶۱۵۸۹۴۴
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد تجهيزات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد تجهيزات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیمناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد تجهيزات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن