مناقصه واگذاری اجرای آسفالت معابر تعدادی از روستاهای شهرستانهای رزن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۱۴۳۱۴
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای آسفالت معابر تعدادی از روستاهای شهرستانهای رزن و درگزین : ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۱۱ : پروژه آسفالت روستا سایان شهرستان درگزین با برآورد ۴.۸۶۱.۴۳۳.۴۷۸ ریال و تضمین ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۱۳ : پروژه آسفالت روستا شوند شهرستان درگزین با برآورد ۴.۱۹۸.۴۷۵.۶۸۶ ریال و تضمین ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۱۵ : پروژه آسفالت روستا قراقیه شهرستان درگزین با برآورد ۳.۷۷۰.۴۷۷.۰۳۱ ریال و تضمین ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۱۲ : پروژه آسفالت روستا سوزن شهرستان درگزین با برآورد ۵.۸۷۶.۵۶۵.۲۴۷ ریال و تضمین ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۱۹ : پروژه آسفالت روستا مزرعه گیو دره شهرستان درگزین با برآورد ۵.۷۱۹.۲۳۱.۱۴۴ ریال و تضمین ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۱۰ : پروژه آسفالت روستا رکین شهرستان درگزین با برآورد ۳.۴۳۰.۸۴۴.۰۷۲ ریال و تضمین ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۰۵ : پروژه آسفالت روستا احمدآباد شهرستان درگزین با برآورد ۳.۹۳۰.۸۲۰.۳۷۶ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۱۶ : پروژه آسفالت روستا کمندان شهرستان درگزین با برآورد ۲.۹۶۲.۷۸۶.۳۰۱ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۱۷ : پروژه آسفالت روستا کهریز بغازی شهرستان رزن با برآورد ۳.۲۸۲.۳۴۰.۵۲۰ ریال و تضمین ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۲۱ : پروژه آسفالت روستا نوار شهرستان رزن با برآورد ۳.۹۰۸.۳۶۵.۰۱۲ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۲۰ : پروژه آسفالت روستا ملابداغ شهرستان رزن با برآورد ۵.۱۱۰.۵۳۰.۸۲۷ ریال و تضمین ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۰۸ : پروژه آسفالت روستا چپقلو شهرستان رزن با برآورد ۵.۲۹۳.۰۴۱.۹۱۷ ریال و تضمین ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۱۸ : پروژه آسفالت روستا کرمک شهرستان رزن با برآورد ۵.۰۲۲.۰۴۸.۷۶۳ ریال و تضمین ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۰۷ : پروژه آسفالت روستا جامیشلو شهرستان رزن با برآورد ۳.۱۸۸.۶۹۶.۰۲۰ ریال و تضمین ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۰۶ : پروژه آسفالت روستا بهکندان شهرستان رزن با برآورد ۴.۱۶۶.۷۴۳.۸۴۴ ریال و تضمین ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۱۴ : پروژه آسفالت روستا قادر خلج شهرستان رزن با برآورد ۴.۷۷۷.۵۸۳.۷۸۵ ریال و تضمین ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۹۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۰۰۹ : پروژه آسفالت روستا چورمق شهرستان رزن با برآورد ۷.۱۲۱.۷۳۷.۷۸۶ ریال و تضمین ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد - همدان، میدان جهاد، ابتدای خیابان طالقانی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان، طبقه اول، واحددبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد - همدان، میدان جهاد، ابتدای خیابان طالقانی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان، طبقه اول، واحددبیرخانه
۰۸۱۳۸۲۶۸۰۰۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای آسفالت معابر تعدادی از روستاهای شهرستانهای رزن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدانمناقصه واگذاری اجرای آسفالت معابر تعدادی از روستاهای شهرستانهای رزن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن