استعلام استعلام بها واگذاری امورات لنژری (رختشویخانه)برابر با شرایط و بیمارستان بعثت سنندج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام بیمارستان بعثت سنندج

شماره آگهی ۱۱۹۹۰۹۴۰۵۸۰۰۰۰۷۲
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۲۴۱۱۹۹۰۹۴۰۵۸۰۰۰۰۷۲
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : استعلام استعلام بها واگذاری امورات لنژری (رختشویخانه)برابر با شرایط و قراداد پیوست-بار سوم
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۱-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام استعلام بها واگذاری امورات لنژری (رختشویخانه)برابر با شرایط و بیمارستان بعثت سنندجاستعلام استعلام بها واگذاری امورات لنژری (رختشویخانه)برابر با شرایط و بیمارستان بعثت سنندج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن