مناقصه 1400/1 : خودروهای استیجاری (سواری و پشتیبانی) منطقه 1 توزیع نیروی برق خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۱۱۶۱۵۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۴۰۰/۱ : خودروهای استیجاری (سواری و پشتیبانی) منطقه ۱ با برآورد ۴۴.۹۸۵.۷۴۳.۸۷۹ ريال و سپرده ۲.۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال --- ۱۴۰۰/۲ : خودروهای استیجاری (سواری و پشتیبانی) منطقه ۲ با برآورد ۳۴.۴۰۹.۰۷۴.۹۷۳ ريال و سپرده ۱.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال --- ۱۴۰۰/۳ : خودروهای استیجاری (سواری و پشتیبانی) منطقه ۳ با برآورد ۳۹.۸۰۲.۲۴۷.۱۳۱ ريال و سپرده ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال --- ۱۴۰۰/۴ : خودروهای استیجاری اتفاقات و بالابر منطقه ۱ با برآورد ۷۲.۸۹۷.۵۱۶.۸۴۶ ريال و سپرده ۲.۸۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال --- ۱۴۰۰/۵ : خودروهای استیجاری اتفاقات و بالابر منطقه ۲ با برآورد ۹۶.۲۲۳.۶۳۴.۹۹۰ ريال و سپرده ۳.۵۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال --- ۱۴۰۰/۶ : خودروهای استیجاری اتفاقات و بالابر منطقه ۳ با برآورد ۱۲۵.۲۸۶.۸۳۹.۵۳۵ ريال و سپرده ۴.۴۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ريال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه به حساب بانکی - چک بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -- اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول دفتر حراست و امور محرمانه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1400/1 : خودروهای استیجاری (سواری و پشتیبانی) منطقه 1 توزیع نیروی برق خوزستانمناقصه 1400/1 : خودروهای استیجاری (سواری و پشتیبانی) منطقه 1 توزیع نیروی برق خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن