مناقصه انجام امور نظارت عالیه و مقیم بر ساخت و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انجام امور نظارت عالیه...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۱۸۴۳۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور نظارت عالیه...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی تشخیص صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل پایه ۳ در زمینه های ساختمان های اداری، صنعتی، مسکونی و راه سازی، سازه و تاسیسات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : دو مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور نظارت عالیه و مقیم بر ساخت و مناقصه انجام امور نظارت عالیه و مقیم بر ساخت و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن