مناقصه واگذاری اجرای احداث خانه بهداشت روستای براک و روستای دانشگاه علوم پزشکی جهرم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۱۸۷۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای احداث خانه بهداشت روستای براک و روستای گود زراع با برآورد ۹,۴۹۲,۱۵۳,۲۶۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : تا آخر وقت اداری ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۹/۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
۰۷۱۵۴۴۴۶۰۰۰-۵۴۴۴۰۸۳۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای احداث خانه بهداشت روستای براک و روستای دانشگاه علوم پزشکی جهرممناقصه واگذاری اجرای احداث خانه بهداشت روستای براک و روستای دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن