استعلام p/f NEUMAN & ESSER COMPRESSOR مهندسی معکوس از نمونه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام p/f NEUMAN & ESSER COMPRESSOR مهندسی معکوس از نمونه اصلی- ساخت داخل

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۵۱۲۰۰۰۹۲۱۷۹۰۰۰۰۷۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : استعلام p/f NEUMAN & ESSER COMPRESSOR مهندسی معکوس از نمونه اصلی- ساخت داخل
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام p/f NEUMAN & ESSER COMPRESSOR مهندسی معکوس از نمونه استعلام p/f NEUMAN & ESSER COMPRESSOR مهندسی معکوس از نمونه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن