استعلام گریس ورکول مقدار 80 کیلو
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام گریس ورکول مقدار ۸۰ کیلو گرم - ایران کد مشابه می باشد لطفا مطابق لیست پیوست (کپی تقاضا) پیشنهاد فنی و مالی ارسال گردد

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۵۱۱۰۰۰۹۲۴۴۷۰۰۰۰۸۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : استعلام گریس ورکول مقدار ۸۰ کیلو گرم - ایران کد مشابه می باشد لطفا مطابق لیست پیوست (کپی تقاضا) پیشنهاد فنی و مالی ارسال گردد
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۱-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام    گریس ورکول  مقدار 80 کیلو استعلام    گریس ورکول  مقدار 80 کیلو
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن