استعلام پمپ سانتریفوژ200-40 H:50m - Q4.1L/S فقط برکه مورد تایید
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام پمپ سانتریفوژ۲۰۰-۴۰ H:۵۰m - Q۴.۱L/S فقط برکه مورد تایید واحد فنی می باشد تسویه ۲ ماه - هزینه ارسال با تامین کننده هاشمی ۸۸۸۴۱۱۸۲ داخلی ۱۳۵

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۵۱۱۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۱۲۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
برگزاری : استان دبی
 
شرح آگهی : استعلام پمپ سانتریفوژ۲۰۰-۴۰ H:۵۰m - Q۴.۱L/S فقط برکه مورد تایید واحد فنی می باشد تسویه ۲ ماه - هزینه ارسال با تامین کننده هاشمی ۸۸۸۴۱۱۸۲ داخلی ۱۳۵
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۱-۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام پمپ سانتریفوژ200-40 H:50m - Q4.1L/S
فقط برکه  مورد تایید استعلام پمپ سانتریفوژ200-40 H:50m - Q4.1L/S
فقط برکه  مورد تایید
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن