استعلام محل تخلیه سرپل ذهاب-هزینه حمل به عهده فروشنده می
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام محل تخلیه سرپل ذهاب-هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد- مبلغ خرید ۱.۳۶۱.۰۶۰.۰۰۰ ریال-شماره تماس ذیحساب ۰۹۱۸۸۸۷۲۳۲۹

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۶۱۱۰۰۰۰۵۹۷۵۰۰۰۰۰۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : استعلام محل تخلیه سرپل ذهاب-هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد- مبلغ خرید ۱.۳۶۱.۰۶۰.۰۰۰ ریال-شماره تماس ذیحساب ۰۹۱۸۸۸۷۲۳۲۹
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۱-۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام محل تخلیه سرپل ذهاب-هزینه حمل به عهده فروشنده می استعلام محل تخلیه سرپل ذهاب-هزینه حمل به عهده فروشنده می
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن