استعلام کالا بایستی طبق نمونه خریداری شود برای هر قلم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام کالا بایستی طبق نمونه خریداری شود برای هر قلم بایستی ایران کد معرفی شود ارائه پیشنهاد فنی ومالی الزامی می باشد

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۶۱۲۰۰۰۹۲۱۷۹۰۰۰۰۸۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : استعلام کالا بایستی طبق نمونه خریداری شود برای هر قلم بایستی ایران کد معرفی شود ارائه پیشنهاد فنی ومالی الزامی می باشد
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام  کالا بایستی طبق نمونه خریداری شود
برای هر قلم استعلام  کالا بایستی طبق نمونه خریداری شود
برای هر قلم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن