استعلام 5 ست U-TUBE مطابق با شرح تقاضا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام ۵ ست U-TUBE مطابق با شرح تقاضا و فرم بازرسی فنی کالا ( پیوست )

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۸۱۲۰۰۰۹۲۱۷۹۰۰۰۰۸۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : استعلام ۵ ست U-TUBE مطابق با شرح تقاضا و فرم بازرسی فنی کالا ( پیوست )
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام   5 ست U-TUBE مطابق با شرح تقاضا استعلام   5 ست U-TUBE مطابق با شرح تقاضا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن