مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) و شهدای شبکه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره مستقل اورژانس...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۹۱۱۴|۱۸۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه اداره مستقل اورژانس...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۹
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) و شهدای شبکه مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) و شهدای شبکه
مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) و شهدای شبکه مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) و شهدای شبکه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن