استعلام 275تن آسفالت بیندر 19-0 برای روستای سفته شهرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام ۲۷۵تن آسفالت بیندر ۱۹-۰ برای روستای سفته شهرستان بافت اعتبارات ملی ۹۹ اکرمان قیر مصرفی از محل اعتبارات قیر رایگان تامین تحویل شرکت قیر سازمی باشد

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۲۹۱۲۰۰۰۰۵۴۵۱۰۰۰۰۰۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : استعلام ۲۷۵تن آسفالت بیندر ۱۹-۰ برای روستای سفته شهرستان بافت اعتبارات ملی ۹۹ اکرمان قیر مصرفی از محل اعتبارات قیر رایگان تامین تحویل شرکت قیر سازمی باشد
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام 275تن آسفالت بیندر 19-0  برای روستای سفته شهرستان استعلام 275تن آسفالت بیندر 19-0  برای روستای سفته شهرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن