مناقصه روکش آسفالت روماک - قره برون - گلدشت شهرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه روکش آسفالت...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۰۳۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه روکش آسفالت... با برآورد ۶,۲۴۴,۲۱۱,۳۷۳
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۸
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه روکش آسفالت روماک - قره برون - گلدشت شهرستان مناقصه روکش آسفالت روماک - قره برون - گلدشت شهرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن