مناقصه تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نیروی انسانی ..

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۰۸۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه نیروی انسانی ..
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸/۳۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی  مناقصه تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن