مناقصه پیاده روسازی خیابان کارگر شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پیاده روسازی ...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۰۴۲۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه پیاده روسازی ... با برآورد ۱۷,۳۸۴,۱۶۱,۴۸۷
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ تا تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پیاده روسازی خیابان  کارگر شمالی  مناقصه پیاده روسازی خیابان  کارگر شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن