مناقصه اجرای عملیات عمرانی سطح شهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اجرای عملیات عمرانی...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۰۴۶۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات عمرانی... با برآورد ۹۳,۳۵۰,۳۶۱,۵۷۴
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رشته ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۲
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات عمرانی سطح شهر مناقصه اجرای عملیات عمرانی سطح شهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن