مناقصه 2000005168000002 : تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی سطح استان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۰۶۰۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی انسانی...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 2000005168000002 : تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی سطح استان مناقصه 2000005168000002 : تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی سطح استان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن