مناقصه 2000091578000005 - نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور در
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نصب کنتور

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۰۶۰۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه نصب کنتور
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه با ظرفیت آزاد و مجاز - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۹
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 2000091578000005 - نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور در مناقصه 2000091578000005 - نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور در
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن