مناقصه ساخت و نصب 550 علمک پراکنده و متمرکز و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه علمک

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۰۶۷۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه علمک
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۹
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ساخت و نصب 550 علمک پراکنده و متمرکز و مناقصه ساخت و نصب 550 علمک پراکنده و متمرکز و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن