استعلام خرید قیر امولسیونی و عملکردی PG از نوع 85-100آسفالت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام خرید قیر امولسیونی و عملکردی PG از نوع ۸۵-۱۰۰آسفالت معابر شهر صائین قلعه زنجان پیشنهاد قیمت را در فایل پیوست بعد از مهر و امضا ارسال نمایند.

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۱۱۲۰۰۰۰۵۸۴۱۰۰۰۰۰۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : استعلام خرید قیر امولسیونی و عملکردی PG از نوع ۸۵-۱۰۰آسفالت معابر شهر صائین قلعه زنجان پیشنهاد قیمت را در فایل پیوست بعد از مهر و امضا ارسال نمایند.
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام خرید قیر امولسیونی و عملکردی PG از نوع 85-100آسفالت استعلام خرید قیر امولسیونی و عملکردی PG از نوع 85-100آسفالت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن