استعلام آسفالت 6-0
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام آسفالت ۶-۰

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۱۱۱۰۰۰۰۱۳۹۸۰۰۰۰۰۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام آسفالت ۶-۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۲-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام آسفالت 6-0 استعلام آسفالت 6-0
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن