مناقصه شناسایی (ارزیابی کیفی) خدمات مشاوره و سایر شرکت هایی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات مشاوره...

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۱۳۰۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مشاوره...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ تا ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شناسایی (ارزیابی کیفی) خدمات مشاوره و سایر شرکت هایی مناقصه شناسایی (ارزیابی کیفی) خدمات مشاوره و سایر شرکت هایی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن