مناقصه تامین نیروی انسانی (بابت رفت و روب و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نیروی انسانی ..

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۱۳۸۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه نیروی انسانی ..
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین نیروی  انسانی (بابت رفت و روب و مناقصه تامین نیروی  انسانی (بابت رفت و روب و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن