استعلام توجه مبلغ کل پیش فاکتور در ایران کد درج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام توجه مبلغ کل پیش فاکتور در ایران کد درج گردد( درخواست پیوست می باشد )

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۱۱۲۰۰۰۰۷۰۰۸۰۰۰۰۳۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : استعلام توجه مبلغ کل پیش فاکتور در ایران کد درج گردد( درخواست پیوست می باشد )
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام توجه مبلغ کل پیش فاکتور در ایران کد درج استعلام توجه مبلغ کل پیش فاکتور در ایران کد درج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن