مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انجام امور حملو نقل و جمع آوری پسماند

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۱۴۶۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور حملو نقل و جمع آوری پسماند با برآورد ۱۳۲
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رتبه ۲ صلاحیت پیمانکاری معتبر و مرتبط از حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران - گواهی صلاحیت ایمنی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن