مناقصه عملیات اجرایی مخزن 300 مترمکعبی (یک باب) و ایستگاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات اجرایی مخزن ۳۰۰ مترمکعبی

کد آریاتندر : ۰۰۰۱۳۱۵۰۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی مخزن ۳۰۰ مترمکعبی با برآورد ۴۴,۶۵۷,۴۸۹,۹۵۳
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رتبه ۵ آب
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۰/۳۰
توضیحات : تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرایی مخزن 300 مترمکعبی (یک باب) و ایستگاه مناقصه عملیات اجرایی مخزن 300 مترمکعبی (یک باب) و ایستگاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن