مناقصه مقوای اینرفریم با تضمین 5.310.290.000 ريال --- انواع فویل دخانیات ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دخانیات ایران

شماره آگهی ۲۸۰/۸۰۱/۴۷ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۰۶۳۷۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه مقوای اینرفریم با تضمین ۵.۳۱۰.۲۹۰.۰۰۰ ريال --- انواع فویل آلومینیوم با تضمین ۵۵.۳۹۴.۱۰۰.۰۰۰ريال --- انواع پلی پروپیلن مورد نیاز با تضمین ۱۰.۶۰۲.۷۵۰.۰۰۰ ريال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۷۰۰۰۷۰۱۳۳۶۶۰۹ بانک پارسیان / سپرده شركت در مناقصه ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۷۰۰۰۷۰۱۳۳۶۶۰۹ بانک پارسیان
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سایت ـ تهران خیابان قزوین شرکت دخانیات ایران اداره آموزش ـ طبقه اول اداره دبیرخانه معاملات
آدرس ارسال مدارک : ساختمان شهید گلچین طبقه اول دبیرخانه مدیریت دفتر مرکزی حراست
۰۲۸۵۱۲۶۱۶۵۱-۵۱۲۶۱۹۴۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مقوای اینرفریم با تضمین 5.310.290.000 ريال --- 
انواع فویل دخانیات ایرانمناقصه مقوای اینرفریم با تضمین 5.310.290.000 ريال --- 
انواع فویل دخانیات ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن