مناقصه بهبود و ارتقاء عملکردfine recovery واحد PTA1 به منظور پتروشیمی شهید تندگویان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی شهید تندگویان

شماره آگهی ۵۶۶/۱۴۰۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۰۷۲۷۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه بهبود و ارتقاء عملکردfine recovery واحد PTA۱ به منظور کاهش TSS و دمای پساب
شرایط : گواهینامه حداقل رتبه ۲ پیمانکاری در رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات - گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب اعلام شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۴ پتروشیمی شهید تندگویان، امور حقوقی و پیمانها
آدرس ارسال مدارک : بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۴ پتروشیمی شهید تندگویان، امور حقوقی و پیمانها
۰۶۱۵۲۱-۷۲۸۷۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.stpc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بهبود و ارتقاء عملکردfine recovery واحد PTA1 به منظور پتروشیمی شهید تندگویانمناقصه بهبود و ارتقاء عملکردfine recovery واحد PTA1 به منظور پتروشیمی شهید تندگویان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن